Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


8245 BR Lelystad
De Heer P. Claessen
Graafschap 31
0320 787702
info@peterclaessen.nl