Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


9203 ZZ Drachten
De Heer B. de Groot
Moleneind 175
05125514150
8448 HB Heerenveen
Mevrouw G. van der Mei
Woudsterweg 62
0653835130/051343779
g.vdmei@kpnplanet.nl