Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


9711 KT Groningen
Praktijk Marjan van den Heuvel
Vismarkt 34A
06 22410817
9727 DE Groningen
Mevrouw M. Mennes
langewoldlaan 33
0654397976
mamennes@hotmail.com
9791MD Ten Boer
Mevrouw E. Dallinga
Marskramer 1c
0880005757
c.dallinga@den-ommelanden.nl