Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


6587 AW Middelaar
Mevrouw L. Schipperen
Dorpsstraat 49
06-26675123
www.lilianschipperen.nl