Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


5213 HC 's-Hertogenbosch
Mevrouw E. Spaargaren
van Reysstraat 52
0738505261
5683 LP Best
Mevr. B. Bookelmann
Pinkelbergen 20
0642148261
4816 GC Breda
Mevrouw M. van Dalen
Baliëndijk 81b
0628926986
info@haptonomiemarlijn.nl
www.haptonomiemarlijn.nl
5346 LA Oss
Mevrouw I. Alards
Westhaag 5
0412651547
5249 PB Rosmalen
Mevrouw E. Kluytmans
Kruisstraat 33
0735219282
5492 PK St. Oedenrode
Mevrouw M.H. van Heijst
Zwaluw 5
0413475985
5262 GG Vught
Mevrouw E. Arntz
Baarzenstraat 22
0638037923
info@haptonomiepraktijkellearntz.nl
www.haptonomiepraktijkellearntz.nl