Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven
Therapie Prenatale Begeleiding


3951 EP Maarn
Mevrouw M.. Hoonhout
Mercuriushof 17
0343441898
3513 BD Utrecht
Mevrouw C. van de Wolfshaar
Weerdsingel WZ 40
0302312627
www.haptonomischebegeleiding.nl
3513 BD Utrecht
Mevrouw R. Joore-Daems
Weerdsingel West Zijde 40
0653698598
r.zijn4u@gmail.com