Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven

Verplichte literatuur

Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit

Frans Veldman

ISBN nummer :90.61319765

 

Aanbevolen literatuur

In contact zijn
Frans R. Veldman
ISBN nr: 90-232-3998.9

Opening naar leven
St. Nos Iungit Bonum
ISBN nr: 90.80056510

Leerboek gesprekstherapie, de cliëntgerichte benadering
Hans Swildens
ISBN nr: 90.35215265

Psychologische gespreksvoering
Prof.Dr. G. Lang, Prof. Dr. H.T. van der Molen
ISBN nr: 90.24409853

De luister van het luisteren
Piet Nijs
ISBN nr: 90.68316672

De vergissing van Descartes
Antonio R. Damasio
ISBN nr: 90.2841701X

Algemene theorie der menselijke houding en beweging
Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk
ISBN nr: 90.24409853

Trauma en veerkracht, hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen
De Heer Luuc Smit
ISBN nr.: 978908850509 6 nur 770