Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven

Hapto-Synesie I

Wat betekent haptosynesie? Synesie betekent zowel ontmoeten, samentreffen, samen-zijn, als bijstaan en helpen.

Het begrip synesie staat voor een inzicht verlenende ontmoeting die uitnodigt tot een gevoelsmatig begrijpen en zich bewust worden van eigen mogelijkheden. In deze scholing wordt een aanbod gegeven waardoor u leert uw eigen haptonomische vermogens meer aan te spreken, deze te ontwikkelen én erop te vertrouwen. Van daaruit wordt u geleerd hoe u uw cliënten in uw praktijk op deze wijze kunt aanspreken en inzicht verlenen. Hierbij staat het samen zoeken naar, het ontdekken en ontwikkelen van individuele gevoelsvermogens op de voorgrond.

Belangrijk hierbij is de cliënt te laten ontdekken om, luisterend naar zijn gevoel, beslissingen te nemen en dingen te doen of te laten.  Vanuit die basis kan hij leren zijn eigen leven vorm te geven. Door hem dit gevoelsmatig inzicht te laten ontdekken en de patiënt op zijn eigen mogelijkheden aan te spreken kan hij leren, ook binnen de beperkingen van eventuele ziekten en handicaps, zo optimaal mogelijk te fungeren.

Deze scholing leert u uw beroep op haptonomische basis uit te oefenen en dit daardoor te optimaliseren en te vermenselijken. Enkele van de thema’s die, zowel praktisch als theoretisch, zullen worden behandeld tijdens de scholing zijn onder andere:

Basisbegrippen van de haptonomie; waarnemen; begeleiden; lichamelijkheidsbeleving; de eerste ontmoetingssessies; affectief contact; aanwezig zijn, present zijn; ziekte, patiënt, ziek zijn; tolerantiegrenzen (frustratie- en belastingsgrenzen); waar liggen grenzen en hoe ga je daarmee om?

Deze scholing bestaat uit  6 scholingsblokken van 3 dagen en 1 scholingsblok van 2 dagen. Totaal 20 dagen en 100 lesuren. De kosten bedragen € 2900,--. incl. BTW en lunch. Het is mogelijk dit in 4 termijnen te voldoen. Een nieuwe scholing start :