Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven

Pré- en postnatale begeleiding

De scholing richt zich er op hoe u ouders kunt laten ontdekken om met elkaar en hun kind in een affectief bevestigend contact te treden. Dit affectief bevestigende contact vormt de essentie en de basis van deze begeleiding.

Op basis van dit affectieve contact worden praktische toepassingen geschoold om te kunnen komen tot een begeleiding van ouders en hun kind in het leren luisteren naar en verstaan van elkaar. In het samen én afgestemd zijn op elkaar kunnen zij hun kind in vertrouwen voor, tijdens en na de geboorte begeleiden. Aspecten die tijdens de scholing aan bod komen zijn onder andere: uitnodigen tot contact; het affectieve bevestigende contact; omgaan met pijn; dragen en beleven van het kind in de schoot; gevoelsmatig omgaan met de ontsluitingsfase en de geboorte; afronden en begrenzen van het contact; hechting en onthechting.

De postnatale begeleiding is een voortzetting van het prénatale contact waarbij onder andere aandachtspunten zijn: dragen van het kind; aanspreken op zijn eigen mogelijkheden; het kind gevoel geven van eigen kunnen en het kind daarin affectief bevestigen; inspelen op relationele aspecten.

Deelnemers aan deze scholing moeten tijdens de scholing meerdere zwangere paren ter begeleiding in brengen en deze in de periodes tussen de stages door begeleiden. De pré- en postnatale begeleidingsscholing staat open voor iedereen die de Synesie I heeft afgerond en bij wie deze begeleidingsvorm in de lijn van zijn of haar werk ligt.

Verloskundigen en/of gynaecologen kunnen direct na het basis jaar aan deze scholing deelnemen. Na deze scholing bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de hapto-obstetrie.

Deze scholing bestaat uit 6 scholingsblokken van 3 dagen. Totaal 18 dagen en 90 lesuren. De kosten bedragen € 2.900,-- Het is mogelijk dit in 4 termijnen te voldoen.