Haptonomie is een benadering
die zich richt op het menselijke
-affectieve- gevoelsleven

Specialisaties en supervisie

 

 

Het is mogelijk, na het gevolgd hebben van de scholing haptosynesie I, de volgende specialisaties te volgen:

praktische verdiepingsstage synesie:

opfrissen en verdiepen praktische ervaringen en sessies haptosynesie.

 

relatieproblematiek: 

Begeleiden van relatieproblematiek vanuit haptonomisch perspectief.

Elementen: onderlinge communicatie; luisteren, zicht krijgen op eigen bijdrage aan 'het conflict'; herkennen en onderkennen van fenomenen zoals projecties, ruimte geven; persoonlijke gevoeligheden; persoonlijke grenzen; hoe kan je elkaar in het contact bereiken en verstaan en een affectief bevestigend contact realiseren.


supervisie: (alleen na het gevolgd hebben van de scholing haptosynesie II

Deelnemers verplichten zich om uiterlijk twee weken voor aanvang schriftelijk een praktijkervaring in te brengen. De inbreng dient tenminste de volgende elementen te bevatten: een beschrijving van het te bespreken incident of proces; een autokritische reflectie op het gebeuren: hoe kijk ik er achteraf tegenaan,  hoe waardeer ik mijn eigen handelen daarin; een formulering van de reden van inbreng en de vraag of vragen die deze ervaring opgeroepen heeft.

Voor het bespreken van praktijkervaringen worden de ochtenden van de stage gereserveerd. Het middagprogramma zal bestaan uit het praktisch uitwerken van datgene wat in de ochtend aan de orde gekomen is.Tevens zal er voor de avonden huiswerk worden opgegeven, welke de volgende ochtend meegebracht dient te worden.
Minimaal aantal deelnemers 10 


verdieping pré- en postnatale begeleiding:(na het gevolgd hebben van de pré- en postnatal begeleidingsscholing)

Tijdens deze cursus kunnen praktijkproblemen worden ingebracht. Deze zullen worden geanalyseerd en praktisch worden behandeld. Daarnaast zullen facetten van de begeleiding worden verfijnd en verdiept.


Kinderen:

Deze cursus staat in het teken van het begeleiden van kinderen op haptonomische basis. Hoe kunnen de sessies vertaald worden naar de situatie met kinderen, hoe spreek je ze aan en waar leg je accenten.


Dialoog/communicatie: 

In deze cursus zal de haptonomische dialoog praktisch worden uitgewerkt. Hoe kunnen wij de ander het gevoel geven dat wij hen op gevoelsniveau verstaan. Diverse vormen van communicatie, interpreteren van patiëntencorrespondentie.


intimiteit en seksualiteit: 

Tijdens deze  cursus zullen intimiteit en seksualiteit, met name de eigen beleving daarvan worden behandeld. In samenwerking met Mevrouw H. Schoones, seksuoloog. Praktijk voor seksuologie en relatietherapie. 


Spel en materiaal: 

Hoe met mensen in contact komen en hen in contact brengen als er niet altijd een direct contact mogelijk is. Creatieve manieren om door middel van materiaal en spelvormen een contact tot stand te brengen. Minimaal aantal deelnemers 10. 

 

Stervensbegeleiding: 

Hoe de mens tijdens zijn laatste levensfase bij te staan en voor te bereiden op het komende afscheid. minimaal aantal deelnemers 10.


Traumaverwerking: 

Hoe mensen te begeleiden na een traumatische ervaring. Deze cursus wordt mede gegeven door traumadeskundige De Heer L. Smit

Minimaal aantal deelnemers 12. 

De kosten per 3-daagse cursus bedragen € 550,-- inclusief lunch